0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [осумдесет и девет] [osoomdyesyet i dyevyet]

89

[ოთხმოცდაცხრა]

89

[ოთხმოცდაცხრა]

89

[ოთხმოცდაცხრა]

3

[სამი]

3

[სამი]

3

[სამი]

5

[ხუთი]

5

[ხუთი]

5

[ხუთი]

10

[ათი]

10

[ათი]

10

[ათი]

-
89
[осумдесет и девет]
[osoomdyesyet i dyevyet]
[ოთხმოცდაცხრა]
[otkhmotsdatskhra]
-
3
[три]
[tri]
[სამი]
[sami]
-
5
[пет]
[pyet]
[ხუთი]
[khuti]
-
10
[десет]
[dyesyet]
[ათი]
[ati]