0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [седум] [syedoom]

57

[ორმოცდაჩვიდმეტი]

57

[ორმოცდაჩვიდმეტი]

57

[ორმოცდაჩვიდმეტი]

53

[ორმოცდაცამეტი]

53

[ორმოცდაცამეტი]

53

[ორმოცდაცამეტი]

32

[ოცდათორმეტი]

32

[ოცდათორმეტი]

32

[ოცდათორმეტი]

7

[შვიდი]

7

[შვიდი]

7

[შვიდი]

-
57
[педесет и седум]
[pyedyesyet i syedoom]
[ორმოცდაჩვიდმეტი]
[ormotsdachvidmet'i]
-
53
[педесет и три]
[pyedyesyet i tri]
[ორმოცდაცამეტი]
[ormotsdatsamet'i]
-
32
[триесет и два]
[triyesyet i dva]
[ოცდათორმეტი]
[otsdatormet'i]
-
7
[седум]
[syedoom]
[შვიდი]
[shvidi]