0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [zesendertig]

86

[ოთხმოცდაექვსი]

86

[ოთხმოცდაექვსი]

86

[ოთხმოცდაექვსი]

94

[ოთხმოცდათოთხმეტი]

94

[ოთხმოცდათოთხმეტი]

94

[ოთხმოცდათოთხმეტი]

36

[ოცდათექვსმეტი]

36

[ოცდათექვსმეტი]

36

[ოცდათექვსმეტი]

21

[ოცდაერთი]

21

[ოცდაერთი]

21

[ოცდაერთი]

-
86
[zesentachtig]
[ოთხმოცდაექვსი]
[otkhmotsdaekvsi]
-
94
[vierennegentig]
[ოთხმოცდათოთხმეტი]
[otkhmotsdatotkhmet'i]
-
36
[zesendertig]
[ოცდათექვსმეტი]
[otsdatekvsmet'i]
-
21
[eenentwintig]
[ოცდაერთი]
[otsdaerti]