0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [negentig]

20

[ოცი]

20

[ოცი]

20

[ოცი]

90

[ოთხმოცდაათი]

90

[ოთხმოცდაათი]

90

[ოთხმოცდაათი]

98

[ოთხმოცდათვრამეტი]

98

[ოთხმოცდათვრამეტი]

98

[ოთხმოცდათვრამეტი]

64

[სამოცდაოთხი]

64

[სამოცდაოთხი]

64

[სამოცდაოთხი]

-
20
[twintig]
[ოცი]
[otsi]
-
90
[negentig]
[ოთხმოცდაათი]
[otkhmotsdaati]
-
98
[achtennegentig]
[ოთხმოცდათვრამეტი]
[otkhmotsdatvramet'i]
-
64
[vierenzestig]
[სამოცდაოთხი]
[samotsdaotkhi]