0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [seksti]

14

[თოთხმეტი]

14

[თოთხმეტი]

14

[თოთხმეტი]

84

[ოთხმოცდაოთხი]

84

[ოთხმოცდაოთხი]

84

[ოთხმოცდაოთხი]

60

[სამოცი]

60

[სამოცი]

60

[სამოცი]

21

[ოცდაერთი]

21

[ოცდაერთი]

21

[ოცდაერთი]

-
14
[fjorten]
[თოთხმეტი]
[totkhmet'i]
-
84
[åttifire]
[ოთხმოცდაოთხი]
[otkhmotsdaotkhi]
-
60
[seksti]
[სამოცი]
[samotsi]
-
21
[tjueein / ein og tjue]
[ოცდაერთი]
[otsdaerti]