0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [ਉਨਤਾਲੀ] [Unatālī]

39

[ოცდაცხრამეტი]

39

[ოცდაცხრამეტი]

39

[ოცდაცხრამეტი]

51

[ორმოცდათერთმეთი]

51

[ორმოცდათერთმეთი]

51

[ორმოცდათერთმეთი]

58

[ორმოცდათვრამეტი]

58

[ორმოცდათვრამეტი]

58

[ორმოცდათვრამეტი]

36

[ოცდათექვსმეტი]

36

[ოცდათექვსმეტი]

36

[ოცდათექვსმეტი]

-
39
[ਉਨਤਾਲੀ]
[Unatālī]
[ოცდაცხრამეტი]
[otsdatskhramet'i]
-
51
[ਇਕਵੰਜਾ]
[Ikavajā]
[ორმოცდათერთმეთი]
[ormotsdatertmeti]
-
58
[ਅਠਵੰਜਾ]
[Aṭhavajā]
[ორმოცდათვრამეტი]
[ormotsdatvramet'i]
-
36
[ਛੱਤੀ]
[Chatī]
[ოცდათექვსმეტი]
[otsdatekvsmet'i]