0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [osiemdziesiąt]

80

[ოთხმოცი]

80

[ოთხმოცი]

80

[ოთხმოცი]

39

[ოცდაცხრამეტი]

39

[ოცდაცხრამეტი]

39

[ოცდაცხრამეტი]

97

[ოთხმოცდაჩვიდმეტი]

97

[ოთხმოცდაჩვიდმეტი]

97

[ოთხმოცდაჩვიდმეტი]

87

[ოთხმოცდაშვიდი]

87

[ოთხმოცდაშვიდი]

87

[ოთხმოცდაშვიდი]

-
80
[osiemdziesiąt]
[ოთხმოცი]
[otkhmotsi]
-
39
[trzydzieści dziewięć]
[ოცდაცხრამეტი]
[otsdatskhramet'i]
-
97
[dziewięćdziesiąt siedem]
[ოთხმოცდაჩვიდმეტი]
[otkhmotsdachvidmet'i]
-
87
[osiemdziesiąt siedem]
[ოთხმოცდაშვიდი]
[otkhmotsdashvidi]