0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [setenta e quatro]

28

[ოცდარვა]

28

[ოცდარვა]

28

[ოცდარვა]

31

[ოცდათერთმეტი]

31

[ოცდათერთმეტი]

31

[ოცდათერთმეტი]

68

[სამოცდარვა]

68

[სამოცდარვა]

68

[სამოცდარვა]

74

[სამოცდათოთხმეტი]

74

[სამოცდათოთხმეტი]

74

[სამოცდათოთხმეტი]

-
28
[vinte e oito]
[ოცდარვა]
[otsdarva]
-
31
[trinta e um]
[ოცდათერთმეტი]
[otsdatertmet'i]
-
68
[sessenta e oito]
[სამოცდარვა]
[samotsdarva]
-
74
[setenta e quatro]
[სამოცდათოთხმეტი]
[samotsdatotkhmet'i]