0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [vinte e sete]

27

[ოცდაშვიდი]

27

[ოცდაშვიდი]

27

[ოცდაშვიდი]

100

[ასი]

100

[ასი]

100

[ასი]

88

[ოთხმოცდარვა]

88

[ოთხმოცდარვა]

88

[ოთხმოცდარვა]

5

[ხუთი]

5

[ხუთი]

5

[ხუთი]

-
27
[vinte e sete]
[ოცდაშვიდი]
[otsdashvidi]
-
100
[cem]
[ასი]
[asi]
-
88
[oitenta e oito]
[ოთხმოცდარვა]
[otkhmotsdarva]
-
5
[cinco]
[ხუთი]
[khuti]