0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [cincizeci şi şase]

56

[ორმოცდათექვსმეტი]

56

[ორმოცდათექვსმეტი]

56

[ორმოცდათექვსმეტი]

11

[თერთმეტი]

11

[თერთმეტი]

11

[თერთმეტი]

23

[ოცდასამი]

23

[ოცდასამი]

23

[ოცდასამი]

16

[თექვსმეტი]

16

[თექვსმეტი]

16

[თექვსმეტი]

-
56
[cincizeci şi şase]
[ორმოცდათექვსმეტი]
[ormotsdatekvsmet'i]
-
11
[unsprezece]
[თერთმეტი]
[tertmet'i]
-
23
[douăzeci şi trei]
[ოცდასამი]
[otsdasami]
-
16
[şaisprezece]
[თექვსმეტი]
[tekvsmet'i]