0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [шестьдесят семь] [shestʹdesyat semʹ]

71

[სამოცდათერთმეტი]

71

[სამოცდათერთმეტი]

71

[სამოცდათერთმეტი]

62

[სამოცდაორი]

62

[სამოცდაორი]

62

[სამოცდაორი]

67

[სამოცდაშვიდი]

67

[სამოცდაშვიდი]

67

[სამოცდაშვიდი]

45

[ორმოცდახუთი]

45

[ორმოცდახუთი]

45

[ორმოცდახუთი]

-
71
[семьдесят один]
[semʹdesyat odin]
[სამოცდათერთმეტი]
[samotsdatertmet'i]
-
62
[шестьдесят два]
[shestʹdesyat dva]
[სამოცდაორი]
[samotsdaori]
-
67
[шестьдесят семь]
[shestʹdesyat semʹ]
[სამოცდაშვიდი]
[samotsdashvidi]
-
45
[сорок пять]
[sorok pyatʹ]
[ორმოცდახუთი]
[ormotsdakhuti]