0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [osemdesiatštyri]

49

[ორმოცდაცხრა]

49

[ორმოცდაცხრა]

49

[ორმოცდაცხრა]

15

[თხუთმეტი]

15

[თხუთმეტი]

15

[თხუთმეტი]

76

[სამოცდათექვსმეტი]

76

[სამოცდათექვსმეტი]

76

[სამოცდათექვსმეტი]

84

[ოთხმოცდაოთხი]

84

[ოთხმოცდაოთხი]

84

[ოთხმოცდაოთხი]

-
49
[štyridsaťdeväť]
[ორმოცდაცხრა]
[ormotsdatskhra]
-
15
[pätnásť]
[თხუთმეტი]
[tkhutmet'i]
-
76
[sedemdesiatšesť]
[სამოცდათექვსმეტი]
[samotsdatekvsmet'i]
-
84
[osemdesiatštyri]
[ოთხმოცდაოთხი]
[otkhmotsdaotkhi]