0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [devetindevetdeset]

93

[ოთხმოცდაცამეტი]

93

[ოთხმოცდაცამეტი]

93

[ოთხმოცდაცამეტი]

99

[ოთხმოცდაცხრამეტი]

99

[ოთხმოცდაცხრამეტი]

99

[ოთხმოცდაცხრამეტი]

25

[ოცდახუთი]

25

[ოცდახუთი]

25

[ოცდახუთი]

55

[ორმოცდათხუთმეტი]

55

[ორმოცდათხუთმეტი]

55

[ორმოცდათხუთმეტი]

-
93
[triindevetdeset]
[ოთხმოცდაცამეტი]
[otkhmotsdatsamet'i]
-
99
[devetindevetdeset]
[ოთხმოცდაცხრამეტი]
[otkhmotsdatskhramet'i]
-
25
[petindvajset]
[ოცდახუთი]
[otsdakhuti]
-
55
[petinpetdeset]
[ორმოცდათხუთმეტი]
[ormotsdatkhutmet'i]