0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [dyzetёekatёr]

91

[ოთხმოცდათერთმეტი]

91

[ოთხმოცდათერთმეტი]

91

[ოთხმოცდათერთმეტი]

21

[ოცდაერთი]

21

[ოცდაერთი]

21

[ოცდაერთი]

44

[ორმოცდაოთხი]

44

[ორმოცდაოთხი]

44

[ორმოცდაოთხი]

73

[სამოცდაცამეტი]

73

[სამოცდაცამეტი]

73

[სამოცდაცამეტი]

-
91
[nёntёdhjetёenjё]
[ოთხმოცდათერთმეტი]
[otkhmotsdatertmet'i]
-
21
[njёzetenjё]
[ოცდაერთი]
[otsdaerti]
-
44
[dyzetёekatёr]
[ორმოცდაოთხი]
[ormotsdaotkhi]
-
73
[shtatёdhjetёetre]
[სამოცდაცამეტი]
[samotsdatsamet'i]