0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [осамдесет и седам] [osamdeset i sedam]

12

[თორმეტი]

12

[თორმეტი]

12

[თორმეტი]

87

[ოთხმოცდაშვიდი]

87

[ოთხმოცდაშვიდი]

87

[ოთხმოცდაშვიდი]

51

[ორმოცდათერთმეთი]

51

[ორმოცდათერთმეთი]

51

[ორმოცდათერთმეთი]

25

[ოცდახუთი]

25

[ოცდახუთი]

25

[ოცდახუთი]

-
12
[дванаест]
[dvanaest]
[თორმეტი]
[tormet'i]
-
87
[осамдесет и седам]
[osamdeset i sedam]
[ოთხმოცდაშვიდი]
[otkhmotsdashvidi]
-
51
[педесет и један]
[pedeset i jedan]
[ორმოცდათერთმეთი]
[ormotsdatertmeti]
-
25
[двадесет и пет]
[dvadeset i pet]
[ოცდახუთი]
[otsdakhuti]