0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [trettio]

78

[სამოცდათვრამეტი]

78

[სამოცდათვრამეტი]

78

[სამოცდათვრამეტი]

30

[ოცდაათი]

30

[ოცდაათი]

30

[ოცდაათი]

46

[ორმოცდაექვსი]

46

[ორმოცდაექვსი]

46

[ორმოცდაექვსი]

59

[ორმოცდაცხრამეტი]

59

[ორმოცდაცხრამეტი]

59

[ორმოცდაცხრამეტი]

-
78
[sjuttioåtta]
[სამოცდათვრამეტი]
[samotsdatvramet'i]
-
30
[trettio]
[ოცდაათი]
[otsdaati]
-
46
[fyrtiosex]
[ორმოცდაექვსი]
[ormotsdaekvsi]
-
59
[femtionio]
[ორმოცდაცხრამეტი]
[ormotsdatskhramet'i]