0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [เจ็ดสิบห้า]

75

[სამოცდათხუთმეტი]

75

[სამოცდათხუთმეტი]

75

[სამოცდათხუთმეტი]

26

[ოცდაექვსი]

26

[ოცდაექვსი]

26

[ოცდაექვსი]

83

[ოთხმოცდასამი]

83

[ოთხმოცდასამი]

83

[ოთხმოცდასამი]

19

[ცხრამეტი]

19

[ცხრამეტი]

19

[ცხრამეტი]

-
75
[เจ็ดสิบห้า]
[სამოცდათხუთმეტი]
[samotsdatkhutmet'i]
-
26
[ยี่สิบหก]
[ოცდაექვსი]
[otsdaekvsi]
-
83
[แปดสิบสาม]
[ოთხმოცდასამი]
[otkhmotsdasami]
-
19
[สิบเก้า]
[ცხრამეტი]
[tskhramet'i]