0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [ዓሰርተትሽዓተ] [‘aseritetishi‘ate]

19

[ცხრამეტი]

19

[ცხრამეტი]

19

[ცხრამეტი]

67

[სამოცდაშვიდი]

67

[სამოცდაშვიდი]

67

[სამოცდაშვიდი]

96

[ოთხმოცდათექვსმეტი]

96

[ოთხმოცდათექვსმეტი]

96

[ოთხმოცდათექვსმეტი]

76

[სამოცდათექვსმეტი]

76

[სამოცდათექვსმეტი]

76

[სამოცდათექვსმეტი]

-
19
[ዓሰርተትሽዓተ]
[‘aseritetishi‘ate]
[ცხრამეტი]
[tskhramet'i]
-
67
[ሱሳንሸውዓተን]
[susanishewi‘ateni]
[სამოცდაშვიდი]
[samotsdashvidi]
-
96
[ተስዓንሽዱሽተን]
[tesi‘anishidushiteni]
[ოთხმოცდათექვსმეტი]
[otkhmotsdatekvsmet'i]
-
76
[ሰብዓንሽዱሽተን]
[sebi‘anishidushiteni]
[სამოცდათექვსმეტი]
[samotsdatekvsmet'i]