0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [Двадцять сім] [Dvadtsyatʹ sim]

41

[ორმოცდაერთი]

41

[ორმოცდაერთი]

41

[ორმოცდაერთი]

74

[სამოცდათოთხმეტი]

74

[სამოცდათოთხმეტი]

74

[სამოცდათოთხმეტი]

27

[ოცდაშვიდი]

27

[ოცდაშვიდი]

27

[ოცდაშვიდი]

61

[სამოცდაერთი]

61

[სამოცდაერთი]

61

[სამოცდაერთი]

-
41
[сорок один]
[sorok odyn]
[ორმოცდაერთი]
[ormotsdaerti]
-
74
[сімдесят чотири]
[simdesyat chotyry]
[სამოცდათოთხმეტი]
[samotsdatotkhmet'i]
-
27
[Двадцять сім]
[Dvadtsyatʹ sim]
[ოცდაშვიდი]
[otsdashvidi]
-
61
[шістдесят один]
[shistdesyat odyn]
[სამოცდაერთი]
[samotsdaerti]