0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [Năm mươi tám]

94

[ოთხმოცდათოთხმეტი]

94

[ოთხმოცდათოთხმეტი]

94

[ოთხმოცდათოთხმეტი]

58

[ორმოცდათვრამეტი]

58

[ორმოცდათვრამეტი]

58

[ორმოცდათვრამეტი]

71

[სამოცდათერთმეტი]

71

[სამოცდათერთმეტი]

71

[სამოცდათერთმეტი]

47

[ორმოცდაშვიდი]

47

[ორმოცდაშვიდი]

47

[ორმოცდაშვიდი]

-
94
[Chín mươi tư]
[ოთხმოცდათოთხმეტი]
[otkhmotsdatotkhmet'i]
-
58
[Năm mươi tám]
[ორმოცდათვრამეტი]
[ormotsdatvramet'i]
-
71
[Bảy mươi mốt]
[სამოცდათერთმეტი]
[samotsdatertmet'i]
-
47
[Bốn mươi bảy]
[ორმოცდაშვიდი]
[ormotsdashvidi]