0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [Hai mươi tám]

65

[სამოცდახუთი]

65

[სამოცდახუთი]

65

[სამოცდახუთი]

57

[ორმოცდაჩვიდმეტი]

57

[ორმოცდაჩვიდმეტი]

57

[ორმოცდაჩვიდმეტი]

6

[ექვსი]

6

[ექვსი]

6

[ექვსი]

28

[ოცდარვა]

28

[ოცდარვა]

28

[ოცდარვა]

-
65
[Sáu mươi lăm]
[სამოცდახუთი]
[samotsdakhuti]
-
57
[Năm mươi bảy ]
[ორმოცდაჩვიდმეტი]
[ormotsdachvidmet'i]
-
6
[Sáu]
[ექვსი]
[ekvsi]
-
28
[Hai mươi tám]
[ოცდარვა]
[otsdarva]