0

0

Teksta lasīšanas pārbaudījums. Noklikšķiniet uz skaitli: [שבעים ותשע]‬ [shiv'im w'tesha]

‫8

[astoņi]

‫8

[astoņi]

‫8

[astoņi]

‫13

[trīspadsmit]

‫13

[trīspadsmit]

‫13

[trīspadsmit]

‫79

[septiņdesmit deviņi]

‫79

[septiņdesmit deviņi]

‫79

[septiņdesmit deviņi]

‫100

[simts]

‫100

[simts]

‫100

[simts]

-
‫8
[שמונה]‬
[shmoneh]
[astoņi]
-
‫13
[שלוש עשרה]‬
[shlosh essreh]
[trīspadsmit]
-
‫79
[שבעים ותשע]‬
[shiv'im w'tesha]
[septiņdesmit deviņi]
-
‫100
[מאה]‬
[me'ah]
[simts]