0

0

Тест на читање. Кликнете на некој број: [осемнайсет] [osemnayset]

18

[осумнаесет]

18

[осумнаесет]

18

[осумнаесет]

40

[четириесет]

40

[четириесет]

40

[четириесет]

76

[седумдесет и шест]

76

[седумдесет и шест]

76

[седумдесет и шест]

83

[осумдесет и три]

83

[осумдесет и три]

83

[осумдесет и три]

-
18
[осемнайсет]
[osemnayset]
[осумнаесет]
[osoomnayesyet]
-
40
[четирийсет]
[chetiriyset]
[четириесет]
[chyetiriyesyet]
-
76
[седемдесет и шест]
[sedemdeset i shest]
[седумдесет и шест]
[syedoomdyesyet i shyest]
-
83
[осемдесет и три]
[osemdeset i tri]
[осумдесет и три]
[osoomdyesyet i tri]