0

0

Тест на читање. Кликнете на некој број: [nineteen]

29

[дваесет и девет]

29

[дваесет и девет]

29

[дваесет и девет]

7

[седум]

7

[седум]

7

[седум]

85

[осумдесет и пет]

85

[осумдесет и пет]

85

[осумдесет и пет]

19

[деветнаесет]

19

[деветнаесет]

19

[деветнаесет]

-
29
[twenty-nine]
[дваесет и девет]
[dvayesyet i dyevyet]
-
7
[seven]
[седум]
[syedoom]
-
85
[eighty-five]
[осумдесет и пет]
[osoomdyesyet i pyet]
-
19
[nineteen]
[деветнаесет]
[dyevyetnayesyet]