0

0

Тест на читање. Кликнете на некој број: [thirty-four]

60

[шеесет]

60

[шеесет]

60

[шеесет]

87

[осумдесет и седум]

87

[осумдесет и седум]

87

[осумдесет и седум]

67

[шеесет и седум]

67

[шеесет и седум]

67

[шеесет и седум]

34

[триесет и четири]

34

[триесет и четири]

34

[триесет и четири]

-
60
[sixty]
[шеесет]
[shyeyesyet]
-
87
[eighty-seven]
[осумдесет и седум]
[osoomdyesyet i syedoom]
-
67
[sixty-seven]
[шеесет и седум]
[shyeyesyet i syedoom]
-
34
[thirty-four]
[триесет и четири]
[triyesyet i chyetiri]