0

0

Тест на читање. Кликнете на некој број: [quatre-vingt-sept]

27

[дваесет и седум]

27

[дваесет и седум]

27

[дваесет и седум]

55

[педесет и пет]

55

[педесет и пет]

55

[педесет и пет]

87

[осумдесет и седум]

87

[осумдесет и седум]

87

[осумдесет и седум]

40

[четириесет]

40

[четириесет]

40

[четириесет]

-
27
[vingt-sept]
[дваесет и седум]
[dvayesyet i syedoom]
-
55
[cinquante-cinq]
[педесет и пет]
[pyedyesyet i pyet]
-
87
[quatre-vingt-sept]
[осумдесет и седум]
[osoomdyesyet i syedoom]
-
40
[quarante]
[четириесет]
[chyetiriyesyet]