0

0

Тест на читање. Кликнете на некој број: [dvanaest]

12

[дванаесет]

12

[дванаесет]

12

[дванаесет]

86

[осумдесет и шест]

86

[осумдесет и шест]

86

[осумдесет и шест]

14

[четиринаесет]

14

[четиринаесет]

14

[четиринаесет]

77

[седумдесет и седум]

77

[седумдесет и седум]

77

[седумдесет и седум]

-
12
[dvanaest]
[дванаесет]
[dvanayesyet]
-
86
[osamdeset i šest]
[осумдесет и шест]
[osoomdyesyet i shyest]
-
14
[četrnaest]
[четиринаесет]
[chyetirinayesyet]
-
77
[sedamdeset i sedam]
[седумдесет и седум]
[syedoomdyesyet i syedoom]