0

0

Тест на читање. Кликнете на некој број: [enam puluh tujuh]

58

[педесет и осум]

58

[педесет и осум]

58

[педесет и осум]

63

[шеесет и три]

63

[шеесет и три]

63

[шеесет и три]

67

[шеесет и седум]

67

[шеесет и седум]

67

[шеесет и седум]

29

[дваесет и девет]

29

[дваесет и девет]

29

[дваесет и девет]

-
58
[lima puluh delapan]
[педесет и осум]
[pyedyesyet i osoom]
-
63
[enam puluh tiga]
[шеесет и три]
[shyeyesyet i tri]
-
67
[enam puluh tujuh]
[шеесет и седум]
[shyeyesyet i syedoom]
-
29
[dua puluh sembilan]
[дваесет и девет]
[dvayesyet i dyevyet]