0

0

Тест на читање. Кликнете на некој број: [penkiasdešimt]

50

[педесет]

50

[педесет]

50

[педесет]

25

[дваесет и пет]

25

[дваесет и пет]

25

[дваесет и пет]

29

[дваесет и девет]

29

[дваесет и девет]

29

[дваесет и девет]

72

[седумдесет и два]

72

[седумдесет и два]

72

[седумдесет и два]

-
50
[penkiasdešimt]
[педесет]
[pyedyesyet]
-
25
[dvidešimt penki]
[дваесет и пет]
[dvayesyet i pyet]
-
29
[dvidešimt devyni]
[дваесет и девет]
[dvayesyet i dyevyet]
-
72
[septyniasdešimt du]
[седумдесет и два]
[syedoomdyesyet i dva]