0

0

Тест на читање. Кликнете на некој број: [единаесет] [yedinayesyet]

11

[единаесет]

11

[единаесет]

11

[единаесет]

67

[шеесет и седум]

67

[шеесет и седум]

67

[шеесет и седум]

92

[деведесет и два]

92

[деведесет и два]

92

[деведесет и два]

59

[педесет и девет]

59

[педесет и девет]

59

[педесет и девет]

-
11
[единаесет]
[yedinayesyet]
[единаесет]
[yedinayesyet]
-
67
[шеесет и седум]
[shyeyesyet i syedoom]
[шеесет и седум]
[shyeyesyet i syedoom]
-
92
[деведесет и два]
[dyevyedyesyet i dva]
[деведесет и два]
[dyevyedyesyet i dva]
-
59
[педесет и девет]
[pyedyesyet i dyevyet]
[педесет и девет]
[pyedyesyet i dyevyet]