0

0

Тест на читање. Кликнете на некој број: [tolv]

12

[дванаесет]

12

[дванаесет]

12

[дванаесет]

71

[седумдесет и еден]

71

[седумдесет и еден]

71

[седумдесет и еден]

77

[седумдесет и седум]

77

[седумдесет и седум]

77

[седумдесет и седум]

34

[триесет и четири]

34

[триесет и четири]

34

[триесет и четири]

-
12
[tolv]
[дванаесет]
[dvanayesyet]
-
71
[syttien]
[седумдесет и еден]
[syedoomdyesyet i yedyen]
-
77
[syttisju]
[седумдесет и седум]
[syedoomdyesyet i syedoom]
-
34
[trettifire]
[триесет и четири]
[triyesyet i chyetiri]