0

0

Тест на читање. Кликнете на некој број: [quarenta e sete]

95

[деведесет и пет]

95

[деведесет и пет]

95

[деведесет и пет]

47

[четириесет и седум]

47

[четириесет и седум]

47

[четириесет и седум]

52

[педесет и два]

52

[педесет и два]

52

[педесет и два]

38

[триесет и осум]

38

[триесет и осум]

38

[триесет и осум]

-
95
[noventa e cinco]
[деведесет и пет]
[dyevyedyesyet i pyet]
-
47
[quarenta e sete]
[четириесет и седум]
[chyetiriyesyet i syedoom]
-
52
[cinquenta e dois]
[педесет и два]
[pyedyesyet i dva]
-
38
[trinta e oito]
[триесет и осум]
[triyesyet i osoom]