0

0

Тест на читање. Кликнете на некој број: [päťdesiatšesť]

56

[педесет и шест]

56

[педесет и шест]

56

[педесет и шест]

35

[триесет и пет]

35

[триесет и пет]

35

[триесет и пет]

6

[шест]

6

[шест]

6

[шест]

81

[осумдесет и еден]

81

[осумдесет и еден]

81

[осумдесет и еден]

-
56
[päťdesiatšesť]
[педесет и шест]
[pyedyesyet i shyest]
-
35
[tridsaťpäť]
[триесет и пет]
[triyesyet i pyet]
-
6
[šesť]
[шест]
[shyest]
-
81
[osemdesiatjeden]
[осумдесет и еден]
[osoomdyesyet i yedyen]