0

0

Тест на читање. Кликнете на некој број: [enaindvajset]

37

[триесет и седум]

37

[триесет и седум]

37

[триесет и седум]

23

[дваесет и три]

23

[дваесет и три]

23

[дваесет и три]

22

[дваесет и два]

22

[дваесет и два]

22

[дваесет и два]

21

[дваесет и еден]

21

[дваесет и еден]

21

[дваесет и еден]

-
37
[sedemintrideset]
[триесет и седум]
[triyesyet i syedoom]
-
23
[triindvajset]
[дваесет и три]
[dvayesyet i tri]
-
22
[dvaindvajset]
[дваесет и два]
[dvayesyet i dva]
-
21
[enaindvajset]
[дваесет и еден]
[dvayesyet i yedyen]