0

0

Тест на читање. Кликнете на некој број: [четрдесет и пет] [četrdeset i pet]

33

[триесет и три]

33

[триесет и три]

33

[триесет и три]

25

[дваесет и пет]

25

[дваесет и пет]

25

[дваесет и пет]

10

[десет]

10

[десет]

10

[десет]

45

[четириесет и пет]

45

[четириесет и пет]

45

[четириесет и пет]

-
33
[тридесет и три]
[trideset i tri]
[триесет и три]
[triyesyet i tri]
-
25
[двадесет и пет]
[dvadeset i pet]
[дваесет и пет]
[dvayesyet i pyet]
-
10
[десет]
[deset]
[десет]
[dyesyet]
-
45
[четрдесет и пет]
[četrdeset i pet]
[четириесет и пет]
[chyetiriyesyet i pyet]