0

0

Тест на читање. Кликнете на некој број: [สี่สิบเอ็ด]

4

[четири]

4

[четири]

4

[четири]

41

[четириесет и еден]

41

[четириесет и еден]

41

[четириесет и еден]

9

[девет]

9

[девет]

9

[девет]

57

[педесет и седум]

57

[педесет и седум]

57

[педесет и седум]

-
4
[สี่]
[четири]
[chyetiri]
-
41
[สี่สิบเอ็ด]
[четириесет и еден]
[chyetiriyesyet i yedyen]
-
9
[เก้า]
[девет]
[dyevyet]
-
57
[ห้าสิบเจ็ด]
[педесет и седум]
[pyedyesyet i syedoom]