0

0

Тест на читање. Кликнете на некој број: [چوراسی]‬

‫68

[шеесет и осум]

‫68

[шеесет и осум]

‫68

[шеесет и осум]

‫45

[четириесет и пет]

‫45

[четириесет и пет]

‫45

[четириесет и пет]

‫84

[осумдесет и четири]

‫84

[осумдесет и четири]

‫84

[осумдесет и четири]

‫95

[деведесет и пет]

‫95

[деведесет и пет]

‫95

[деведесет и пет]

-
‫68
[اڑسٹھ]‬
[шеесет и осум]
[shyeyesyet i osoom]
-
‫45
[پینتالیس]‬
[четириесет и пет]
[chyetiriyesyet i pyet]
-
‫84
[چوراسی]‬
[осумдесет и четири]
[osoomdyesyet i chyetiri]
-
‫95
[پچانوے]‬
[деведесет и пет]
[dyevyedyesyet i pyet]