0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [тIокIиплIырэ пшIыкIутIурэ] [tIokIiplIyrje pshIykIutIurje]

92

[ब्याण्णव]

92

[ब्याण्णव]

92

[ब्याण्णव]

3

[तीन]

3

[तीन]

3

[तीन]

62

[बासष्ट]

62

[बासष्ट]

62

[बासष्ट]

32

[बत्तीस]

32

[बत्तीस]

32

[बत्तीस]

-
92
[тIокIиплIырэ пшIыкIутIурэ]
[tIokIiplIyrje pshIykIutIurje]
[ब्याण्णव]
[Byāṇṇava]
-
3
[щы]
[shhy]
[तीन]
[Tīna]
-
62
[тIокIищрэ тIурэ]
[tIokIishhrje tIurje]
[बासष्ट]
[Bāsaṣṭa]
-
32
[щэкIырэ тIурэ]
[shhjekIyrje tIurje]
[बत्तीस]
[Battīsa]