0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [ሰላሣ አምስት] [selaša āmisiti]

19

[एकोणीस]

19

[एकोणीस]

19

[एकोणीस]

56

[छप्पन्न]

56

[छप्पन्न]

56

[छप्पन्न]

8

[आठ]

8

[आठ]

8

[आठ]

35

[पस्तीस]

35

[पस्तीस]

35

[पस्तीस]

-
19
[አስራ ዘጠኝ]
[āsira zet’enyi]
[एकोणीस]
[Ēkōṇīsa]
-
56
[ሃምሣ ስድስት]
[hamiša sidisiti]
[छप्पन्न]
[Chappanna]
-
8
[ስምንት]
[siminiti]
[आठ]
[āṭha]
-
35
[ሰላሣ አምስት]
[selaša āmisiti]
[पस्तीस]
[Pastīsa]