0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [шейсет и осем] [sheyset i osem]

17

[सतरा]

17

[सतरा]

17

[सतरा]

19

[एकोणीस]

19

[एकोणीस]

19

[एकोणीस]

59

[एकोणसाठ]

59

[एकोणसाठ]

59

[एकोणसाठ]

68

[अडुसष्ट]

68

[अडुसष्ट]

68

[अडुसष्ट]

-
17
[седемнайсет]
[sedemnayset]
[सतरा]
[Satarā]
-
19
[деветнайсет]
[devetnayset]
[एकोणीस]
[Ēkōṇīsa]
-
59
[петдесет и девет]
[petdeset i devet]
[एकोणसाठ]
[Ēkōṇasāṭha]
-
68
[шейсет и осем]
[sheyset i osem]
[अडुसष्ट]
[Aḍusaṣṭa]