0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [čtyřicet sedm]

7

[सात]

7

[सात]

7

[सात]

65

[पासष्ट]

65

[पासष्ट]

65

[पासष्ट]

47

[सत्तेचाळीस]

47

[सत्तेचाळीस]

47

[सत्तेचाळीस]

58

[अठ्ठावन्न]

58

[अठ्ठावन्न]

58

[अठ्ठावन्न]

-
7
[sedm]
[सात]
[Sāta]
-
65
[šedesát pět]
[पासष्ट]
[Pāsaṣṭa]
-
47
[čtyřicet sedm]
[सत्तेचाळीस]
[Sattēcāḷīsa]
-
58
[padesát osm]
[अठ्ठावन्न]
[Aṭhṭhāvanna]