0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [čtyřicet osm]

48

[अठ्ठेचाळीस]

48

[अठ्ठेचाळीस]

48

[अठ्ठेचाळीस]

14

[चौदा]

14

[चौदा]

14

[चौदा]

66

[सहासष्ट]

66

[सहासष्ट]

66

[सहासष्ट]

2

[दोन]

2

[दोन]

2

[दोन]

-
48
[čtyřicet osm]
[अठ्ठेचाळीस]
[Aṭhṭhēcāḷīsa]
-
14
[čtrnáct]
[चौदा]
[Caudā]
-
66
[šedesát šest]
[सहासष्ट]
[Sahāsaṣṭa]
-
2
[dvě]
[दोन]
[Dōna]