0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [treogfirs]

63

[त्रेसष्ट]

63

[त्रेसष्ट]

63

[त्रेसष्ट]

95

[पंचाण्णव]

95

[पंचाण्णव]

95

[पंचाण्णव]

35

[पस्तीस]

35

[पस्तीस]

35

[पस्तीस]

83

[त्र्याऐंशी]

83

[त्र्याऐंशी]

83

[त्र्याऐंशी]

-
63
[treogtres]
[त्रेसष्ट]
[Trēsaṣṭa]
-
95
[femoghalvfems]
[पंचाण्णव]
[Pan̄cāṇṇava]
-
35
[femogtredive]
[पस्तीस]
[Pastīsa]
-
83
[treogfirs]
[त्र्याऐंशी]
[Tryā'ainśī]