0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [jedanaest]

11

[अकरा]

11

[अकरा]

11

[अकरा]

39

[एकोणचाळीस]

39

[एकोणचाळीस]

39

[एकोणचाळीस]

47

[सत्तेचाळीस]

47

[सत्तेचाळीस]

47

[सत्तेचाळीस]

60

[साठ]

60

[साठ]

60

[साठ]

-
11
[jedanaest]
[अकरा]
[Akarā]
-
39
[trideset i devet]
[एकोणचाळीस]
[Ēkōṇacāḷīsa]
-
47
[četrdeset i sedam]
[सत्तेचाळीस]
[Sattēcāḷīsa]
-
60
[šezdeset]
[साठ]
[Sāṭha]