0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [húsz]

46

[सेहेचाळीस]

46

[सेहेचाळीस]

46

[सेहेचाळीस]

26

[सव्वीस]

26

[सव्वीस]

26

[सव्वीस]

32

[बत्तीस]

32

[बत्तीस]

32

[बत्तीस]

20

[वीस]

20

[वीस]

20

[वीस]

-
46
[negyvenhat]
[सेहेचाळीस]
[Sēhēcāḷīsa]
-
26
[huszonhat]
[सव्वीस]
[Savvīsa]
-
32
[harminckettö]
[बत्तीस]
[Battīsa]
-
20
[húsz]
[वीस]
[Vīsa]