0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [열여섯] [yeol-yeoseos]

7

[सात]

7

[सात]

7

[सात]

78

[अठ्ठ्याहत्तर]

78

[अठ्ठ्याहत्तर]

78

[अठ्ठ्याहत्तर]

70

[सत्तर]

70

[सत्तर]

70

[सत्तर]

16

[सोळा]

16

[सोळा]

16

[सोळा]

-
7
[일곱]
[ilgob]
[सात]
[Sāta]
-
78
[일흔여덟]
[ilheun-yeodeolb]
[अठ्ठ्याहत्तर]
[Aṭhṭhyāhattara]
-
70
[일흔]
[ilheun]
[सत्तर]
[Sattara]
-
16
[열여섯]
[yeol-yeoseos]
[सोळा]
[Sōḷā]