0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [keturiasdešimt penki]

72

[बहात्तर]

72

[बहात्तर]

72

[बहात्तर]

45

[पंचेचाळीस]

45

[पंचेचाळीस]

45

[पंचेचाळीस]

11

[अकरा]

11

[अकरा]

11

[अकरा]

12

[बारा]

12

[बारा]

12

[बारा]

-
72
[septyniasdešimt du]
[बहात्तर]
[Bahāttara]
-
45
[keturiasdešimt penki]
[पंचेचाळीस]
[Pan̄cēcāḷīsa]
-
11
[vienuolika]
[अकरा]
[Akarā]
-
12
[dvylika]
[बारा]
[Bārā]