0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [åttifire]

36

[छ्त्तीस]

36

[छ्त्तीस]

36

[छ्त्तीस]

47

[सत्तेचाळीस]

47

[सत्तेचाळीस]

47

[सत्तेचाळीस]

80

[ऐंशी]

80

[ऐंशी]

80

[ऐंशी]

84

[चौ-याऐंशी]

84

[चौ-याऐंशी]

84

[चौ-याऐंशी]

-
36
[trettiseks]
[छ्त्तीस]
[Chttīsa]
-
47
[førtisju]
[सत्तेचाळीस]
[Sattēcāḷīsa]
-
80
[åtti]
[ऐंशी]
[Ainśī]
-
84
[åttifire]
[चौ-याऐंशी]
[Cau-yā'ainśī]