0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [sekstisju]

22

[बावीस]

22

[बावीस]

22

[बावीस]

67

[सदुसष्ट]

67

[सदुसष्ट]

67

[सदुसष्ट]

25

[पंचवीस]

25

[पंचवीस]

25

[पंचवीस]

56

[छप्पन्न]

56

[छप्पन्न]

56

[छप्पन्न]

-
22
[tjueto]
[बावीस]
[Bāvīsa]
-
67
[sekstisju]
[सदुसष्ट]
[Sadusaṣṭa]
-
25
[tjuefem]
[पंचवीस]
[Pan̄cavīsa]
-
56
[femtiseks]
[छप्पन्न]
[Chappanna]