0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [ਉਨੰਜਾ] [Unajā]

49

[एकोणपन्नास]

49

[एकोणपन्नास]

49

[एकोणपन्नास]

9

[नऊ]

9

[नऊ]

9

[नऊ]

99

[नव्याण्णव]

99

[नव्याण्णव]

99

[नव्याण्णव]

11

[अकरा]

11

[अकरा]

11

[अकरा]

-
49
[ਉਨੰਜਾ]
[Unajā]
[एकोणपन्नास]
[Ēkōṇapannāsa]
-
9
[ ਨੌਂ]
[Nauṁ]
[नऊ]
[Na'ū]
-
99
[ਨੜਿਨਵੇਂ]
[Naṛinavēṁ]
[नव्याण्णव]
[Navyāṇṇava]
-
11
[ਗਿਆਰਾਂ]
[Gi'ārāṁ]
[अकरा]
[Akarā]