0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [deväťdesiattri]

42

[बेचाळीस]

42

[बेचाळीस]

42

[बेचाळीस]

93

[त्र्याण्णव]

93

[त्र्याण्णव]

93

[त्र्याण्णव]

90

[नव्वद]

90

[नव्वद]

90

[नव्वद]

87

[सत्त्याऐंशी]

87

[सत्त्याऐंशी]

87

[सत्त्याऐंशी]

-
42
[štyridsaťdva]
[बेचाळीस]
[Bēcāḷīsa]
-
93
[deväťdesiattri]
[त्र्याण्णव]
[Tryāṇṇava]
-
90
[deväťdesiat]
[नव्वद]
[Navvada]
-
87
[osemdesiatsedem]
[सत्त्याऐंशी]
[Sattyā'ainśī]