0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [osemintrideset]

38

[अडोतीस]

38

[अडोतीस]

38

[अडोतीस]

6

[सहा]

6

[सहा]

6

[सहा]

73

[त्र्याहत्तर]

73

[त्र्याहत्तर]

73

[त्र्याहत्तर]

39

[एकोणचाळीस]

39

[एकोणचाळीस]

39

[एकोणचाळीस]

-
38
[osemintrideset]
[अडोतीस]
[Aḍōtīsa]
-
6
[šest]
[सहा]
[Sahā]
-
73
[triinsedemdeset]
[त्र्याहत्तर]
[Tryāhattara]
-
39
[devetintrideset]
[एकोणचाळीस]
[Ēkōṇacāḷīsa]