0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [tridhjetё]

84

[चौ-याऐंशी]

84

[चौ-याऐंशी]

84

[चौ-याऐंशी]

52

[बावन्न]

52

[बावन्न]

52

[बावन्न]

97

[सत्याण्णव]

97

[सत्याण्णव]

97

[सत्याण्णव]

30

[तीस]

30

[तीस]

30

[तीस]

-
84
[tetёdhjetёekatёr]
[चौ-याऐंशी]
[Cau-yā'ainśī]
-
52
[pesёdhjetёedy]
[बावन्न]
[Bāvanna]
-
97
[nёntёdhjetёeshtatё]
[सत्याण्णव]
[Satyāṇṇava]
-
30
[tridhjetё]
[तीस]
[Tīsa]