0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [ሰማንያንኣርባዕተን] [semaniyani’ariba‘iteni]

30

[तीस]

30

[तीस]

30

[तीस]

84

[चौ-याऐंशी]

84

[चौ-याऐंशी]

84

[चौ-याऐंशी]

99

[नव्याण्णव]

99

[नव्याण्णव]

99

[नव्याण्णव]

40

[चाळीस]

40

[चाळीस]

40

[चाळीस]

-
30
[ሳላሳ]
[salasa]
[तीस]
[Tīsa]
-
84
[ሰማንያንኣርባዕተን]
[semaniyani’ariba‘iteni]
[चौ-याऐंशी]
[Cau-yā'ainśī]
-
99
[ተስዓንትሽዓተን]
[tesi‘anitishi‘ateni]
[नव्याण्णव]
[Navyāṇṇava]
-
40
[ኣርብዓ]
[aribi‘a]
[चाळीस]
[Cāḷīsa]