0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [ሓምሳንሸውዓተን] [ḥamisanishewi‘ateni]

57

[सत्तावन्न]

57

[सत्तावन्न]

57

[सत्तावन्न]

76

[शहात्तर]

76

[शहात्तर]

76

[शहात्तर]

39

[एकोणचाळीस]

39

[एकोणचाळीस]

39

[एकोणचाळीस]

63

[त्रेसष्ट]

63

[त्रेसष्ट]

63

[त्रेसष्ट]

-
57
[ሓምሳንሸውዓተን]
[ḥamisanishewi‘ateni]
[सत्तावन्न]
[Sattāvanna]
-
76
[ሰብዓንሽዱሽተን]
[sebi‘anishidushiteni]
[शहात्तर]
[Śahāttara]
-
39
[ሳላሳንትሽዓተን]
[salasanitishi‘ateni]
[एकोणचाळीस]
[Ēkōṇacāḷīsa]
-
63
[ሱሳንሰለስተን]
[susaniselesiteni]
[त्रेसष्ट]
[Trēsaṣṭa]